Öğrenci Konferansı’nın sunum kitapçığı yayınlandı

27 Kasım’da İstanbul’da yapılan Öğrenci Konferansı’nın sonuç bildirgesi ve sunum kitapçığı yayınlandı.

Ülkenin birçok yerinden üniversitelilerin gündemlerinin tartışıldığı, taleplerin birlikte örgütleneceği bir zemin hedefiyle 27 Kasım’da İstanbul’da yapılan Öğrenci Konferansı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç metninde “Direnişten güç aldık ve direnirken neler başardığımızı gördük. Peki birleşirsek? Bu sorunun cevabını aradığımız konferansımızdan üniversite, il, bölge, ülke çapında karar alacak ve eyleme geçecek; hayal ettiğimiz üniversiteleri yaratacak yapıları oluşturma hedefiyle ayrıldık.” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca öğrenciler Öğrenci Konferansı’nda yer alan tüm sunumları içeren sunum kitapçığı yayınladı.

Öğrenci Konferansı’nın sonuç bildirgesi şu şekilde:

“27 Kasım’da Ankara’dan, İzmir’den, Kocaeli’nden, Antalya’dan, Muğla’dan, Edirne’den, Yalova’dan ve İstanbul’un birçok üniversitesinden çıkıp Öğrenci Konferansı’nda bir araya geldik. Bizi bir araya getiren tartışmalarımızı, taleplerimizi, eylemlerimizi on bir sunum başlığında toparladık ve “Direnişle Güçleniyor Öğrenci Konferansı’nda Buluşuyoruz!” diyerek sıra arkadaşlarımızı konferansımıza katılmaya; akademisyenleri, sanatçıları ve aydınları da konferansımıza destek olmaya çağırdık.

Değerlendirmemize geçmeden önce “Söz, yetki, karar üniversite bileşenlerine” talebinin öne çıktığı bu etkinlikte bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz.

Sunum başlıklarımızı oluştururken biz öğrencilerin siyasi, ekonomik ve akademik taleplerini oluşturma hedefiyle çalıştık. Bu başlıkları: “Barınma Beslenme Ulaşım ve Üniversiteler”, “Akademik Üretim ve Akademinin Dağılımı”, “Üniversitelerde Kulüp Faaliyetleri”, “Üniversitelerde Halkların Kimlik Mücadelesi”, “Üniversitelerde LGBTİ+ Hareketi”, “Üniversitelerde Kadın Hareketi”, “Üniversitelerde Rant”, “Üniversitelerde Hayvan Hakları ve Veganlık”, “Üniversitelerde Kültür Sanat ve Spor Faaliyetleri”, “Saray Rejimi ve Üniversiteler” ve son olarak “Üniversitelerde Yönetim Mekanizmaları” şeklinde ele aldık. Sunum birimlerinin bir aylık çalışmaları sonucunda çıkan metinlerin her birinde talepler oluşturduk. Konferans gününde sunumların ardından yürüttüğümüz tartışmalarda gelen öneriler çerçevesinde taleplerimizi genişlettik. İşte taleplerimiz ve görevlerimiz:

 1. Üniversitelerde barınma, beslenme ve ulaşım öğrencilere ücretsiz ve nitelikli bir şekilde sağlanmalıdır. Bu haklar ücretsiz olarak sağlanana kadar, devlet tarafından verilen burslar gerçek enflasyon oranında derhal artırılmalıdır. Özel yurtlar ve tarikat yurtları kapatılmalıdır.
 2. Akademik üretime ve akademinin dağılımına yönelik tüm saldırılar son bulmalı; öğrenciler ve akademisyenler, araştırma bütçesinden konularına kadar akademik üretimin her safhasında tek ve ortak söz sahibi olmalı; bir darbe kurumu olan YÖK kapatılmalıdır.
 3. Üniversitelerde yürüttüğümüz kulüp faaliyetlerinde:
  • Sansür, baskı ve yasaklar kaldırılmalıdır.
  • Kulüplerin başvuru sürecinden itibaren şeffaf bir şekilde karar ve yönetim mekanizmalarına öğrenciler dahil olmalıdır.
  • Kulüplerin ortak üretim süreçleri için destek verilmeli ve buna yönlendirilmelidir.
  • Bütün kulüplere ihtiyaçları doğrultusunda bütçe ve mekan verilmelidir.
 4. Tüm halkların kimliklerinin tanındığı; akademinin halkların tarihi, dili, kültürü konusunda özgürce üretebildiği; her halkın kendi anadilinde eğitim alabildiği ve üretebildiği; kimliği sebebiyle hiçbir öğrencinin şiddete ve ayrımcılığa uğramadığı; yani tüm halkların eşit ve özgür yaşadığı üniversiteler istiyoruz.
 5. Üniversitelerde tüm cinsel yönelimlerin ve cinsiyet kimliklerinin hiçbir ayrımcılığa ve saldırıya uğramadan özgürce yaşamasını ve üretmesini istiyoruz. LGBTİ+ kulüplerinin etkinliklerine yönelik son dönemde artan yasak ve engellemeler son bulmalı; şiddeti, tacizi ve fobiyi önlemeye yönelik birimler kurulmalı ve hali hazırda kurulu ancak sadece ismen var olan birimler işlevli ve LGBTİ+ kapsayıcı hale getirilmelidir.
 6. Üniversitelerde kadın hareketinin talepleri:
  • Yurtlarda ve kampüslerde giriş çıkış saatleri, misafir getirememe gibi cinsiyet temelli ayrımcı uygulamaların son bulmasını; cinsel tacizi önlemeye yönelik ışıklandırma, ulaşımın düzenlenmesi gibi mekânsal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
  • Ekonomik kriz kadın öğrencileri maddi olarak zorlamasının yanında toplumsal yaşamdan itilmesine sebep oluyor. Kadın öğrencilerin iki kat daha etkilendiği bu durum gözetilerek desteksiz bir şekilde okumaya çalışan kadın öğrencilere maddi destek sağlanmalıdır.
  • Cinsel sağlık ve hijyene erişimde ayrımcı uygulamalar son bulmalı, bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. Bugün fahiş ücretlerle sunulan ve erişimi zorlaştırılan testler, aşılar, tedaviler ve hijyen ürünleri temel sağlık hizmeti olarak ücretsiz sunulmalıdır.
  • Kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet rollerinin kabulleri yıkma amaçlı eğitimlerin ve konferansların düzenlenmesi, yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi sağlanmalıdır.
  • Akademide yaşanan tacizlerde şeffaf ve adaletli bir hukuki sürecin üniversite bileşenleri tarafından yürütülmesini, CİTÖBlerin etkin bir şekilde devam etmesini, yeni CİTÖB’lerin kurulmasını ve mekanizmalarında öğrencilerin etkin bir şekilde dahil olabilmesini istiyoruz.
  • Akademide cinsiyet ayrımcılığının kökten son bulmasını, özgür bilimsel eğitim istiyoruz.

 1. Üniversitelerde ranta karşı taleplerimiz:
  • Vakıf üniversiteleri kapatılmalı, üniversiteler kamu kaynaklarıyla oluşturulmalı, üniversitenin sağladığı hizmetlerde kâr amacı güdülmemelidir.
  • Kamu üniversitelerindeki özel işletmeler kaldırılmalı ve üniversitedeki hizmetleri sağlayan işletmeler üniversitenin kendisi tarafından işletilmeli ve yönetilmelidir.
  • Bütçe planlamaları, gelir-gider tabloları ve ihaleler şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmeli ve açıklanmalıdır.
 2. Tüm türlerin eşit ve özgür yaşadığı ekolojik üniversiteler istiyoruz. Üniversitelerde veganlık ve hayvan hakları kulüpleri önündeki baskı ve yasaklar kalkmalı; vegan yaşam pratiklerini uygulamaya imkan veren bir ortam sağlanmalı ve bu kararlar yönetmeliklerle kalıcı hale getirilmeli. Yemekhanelerde besin değerleri açısından yeterli vegan menüler 3 öğün olacak şekilde sunulmalı ve menülerin içeriği hakkında doğru bilgilendirme yapılmalıdır.
 3. Üniversitelerde kültür sanat ve spor faaliyetlerinde:
  • Faaliyetlerimiz konusundaki denetimi kayyum rektörler değil, öğrencilerin, işçilerin ve akademisyenlerin oluşturduğu üniversite bileşenlerinden oluşan bir kurul sağlamalıdır.
  • Faaliyetlerimiz için izin şartı aranmamalı, sansür ve yasaklama gibi yollarla faaliyetler engellenmemeli; sosyal medya, afiş ve bildiri gibi kanallarımız engellenmemeli; özgürce yazılı veya dijital yayın organları oluşturabilmeliyiz.
  • Faaliyetlerimize uygun kulüp ve topluluk kurmak izne bağlanmamalı, örgütlenme özgürlüğü sağlanmalıdır.
  • Faaliyetlerimize uygun mekanlar verilmeli, mekan yoksa yapılmalı; uygun bütçe verilmeli, gerekli ekipmanlar, araçlar ve materyaller sağlanmalıdır.
  • Faaliyetlerimiz için topluluğun talebi doğrultusunda eğitmen veya danışman sağlanmalıdır.
  • Üniversitelerde kültür sanat ve spor faaliyetleri teşvik edilmeli, bu faaliyetleri örgütleyecek, destekleyecek ve yayacak komisyonlar oluşturulmalıdır.

 1. Üniversitelerde bileşenlere yönelik her türlü baskı, şiddet ve yasaklama son bulmalıdır.

Bir darbe kurumu olarak kurulmuş ve Saray’ın üniversiteye yönelik saldırıları örgütleme aracı olan YÖK kapatılmalıdır.

Saray Rejiminin rant yağma ve savaş politikalarına akademik ve ideolojik olarak karşı koyulmalıdır. Tüm halkların, doğanın, kültürün yıkımı olan; Sarayın bölgede büyüttüğü savaş politikalarına karşı öğrenciler anti-emperyalist mücadeleyi büyütmeli, emperyalist savaş politikalarının karşısında olmalıdır.

 1. Söz, yetki karar üniversite bileşenlerinin olmalıdır. Üniversiteler öğrenciler ve akademisyenler yani bileşenler tarafından yönetilmelidir.

Üniversitelerimizde yaptığımız eylemler, büyüttüğümüz direnişimiz gösteriyor ki yukarıda sıraladığımız talepleri ülkenin her yanına yaymanın zemini var. Fakültelerimizde, kulüplerde, dayanışmalarda örgütlenmeyi arttırarak, daha fazla öğrenciyle yan yana gelerek çoğalmayı ve taleplerimizi örgütlemeyi önümüze koyuyoruz. Konferansı örgütleyen, konferansa katılan ve konferanstan sonra fikrimizi taşıyacağımız kulüplerin, dayanışmaların, oluşturacağımız meclislerin ve fakülte örgütlenmelerinin hem üniversiteye özgün gündemlerde hem de öğrenci hareketinin ve toplumsal mücadelenin gündemlerinde birlikte söz üretme, ortak hareket etme ve eyleme geçme zeminlerini oluşturacağız.

Direnişten güç aldık ve direnirken neler başardığımızı gördük. Peki birleşirsek? Bu sorunun cevabını aradığımız konferansımızdan üniversite, il, bölge, ülke çapında karar alacak ve eyleme geçecek; hayal ettiğimiz üniversiteleri yaratacak yapıları oluşturma hedefiyle ayrıldık.

Bunun heyecanı ve sorumluluğuyla üniversitelerimize dönüyoruz.”

 


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here